Πτώση έπειτα από τρεις διαδοχικές εβδομάδες ανόδου εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Απασχόλησης, οι νέες αιτήσεις υποχώρησαν κατά 42.000 στις 346.000 για την εβδομάδα έως τις 6 Απριλίου.

Ο μέσος όρος των τεσσάρων εβδομάδων αυξήθηκε κατά 3.000 στα 358.000. 

Τέλος, ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων υποχώρησε κατά 12.000 στα 3.079.000 για την εβδομάδα έως τις 30 Μαρτίου.