Ανησυχία για το ενδεχόμενο οι κυβερνήσεις των υπερχρεωμένων χωρών να επιβραδύνουν τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες και να επιστρέψουν στα εθνικά αντανακλαστικά, εξέφρασε το στέλεχος της ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Γιοργκ Άσμουσεν και τόνισε την ανάγκη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αποφευχθεί η έξοδος κάποιου κράτους από την Ευρωζώνη.

 

«Νομικά δεν είναι δυνατή η έξοδος από την Ευρωζώνη. Πιο σημαντικό ακόμα είναι όμως να επιδείξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέσα στους επόμενους μήνες την βούληση να μην φτάσουν τα πράγματα ως εκεί», είπε ο κ. Άσμουσεν σε συνέντευξή του στην «Stuttgarter Zeitung». Διευκρίνισε πάντως ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να εξυγιάνει τους προϋπολογισμούς των κρατών και υπογραμμίζει ότι «είναι λάθος να νομίζει κάνεις ότι η νομισματική πολιτική είναι όπλο που λύνει όλα τα προβλήματα».

«Αν σε μία χώρα δεν υπάρχει κυβέρνηση επειδή ο λαός δεν εμπιστεύεται την πολιτική τάξη, αυτό είναι κάτι που η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να διορθώσει. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μία χώρα δεν έχει κάνει τίποτα για να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και έχασε την ανταγωνιστικότητά της. Η ΕΚΤ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβερνητική πολιτική, να εξυγιάνει τους προϋπολογισμούς και τις τράπεζες», ξεκαθάρισε το στέλεχος της ΕΚΤ, αν και παραδέχθηκε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 15 μήνες. «Δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση για το πώς οι τράπεζες θα εκκαθαρίζονται χωρίς να επιβαρύνεται ο φορολογούμενος», ανέφερε και επέμεινε ότι η περίπτωση της Κύπρου ήταν μοναδική.

Έκανε ακόμη λόγο για μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί ήδη με πολλές ταχύτητες, αναφερόμενος στην Ευρωζώνη και στην Ζώνη Σένγκεν. «Πρέπει να βρεθούν για το μέλλον λύσεις και να δημιουργηθούν κανόνες, οι οποίοι θα είναι σε όλους τους επενδυτές εκ των προτέρων γνωστοί. Η Κύπρος ήταν μία ειδική περίπτωση, αν λάβει κανείς υπόψη τις ιδιαίτερες δομές του εκεί τραπεζικού συστήματος. Προκειμένου η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη προστασία από μελλοντικές κρίσεις, θα πρέπει να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστικός ζήλος των κρατών-μελών και να αντιμετωπιστούν τα κατασκευαστικά λάθη της Νομισματικής Ένωσης», σημείωσε και προέταξε την ανάγκη ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης.

Ο κ. Άσμουσεν ανέδειξε επιπλέον την ανάγκη δημιουργίας Δημοσιονομικής Ένωσης, καθώς, όπως είπε, δεν είναι σωστή η διάκριση ανάμεσα στους λιτούς Βορειοευρωπαίους και τους ελαστικούς Νοτιοευρωπαίους: «Για τους Δανούς π.χ. η Γερμανία συγκαταλέγεται στον Νότο. Είναι αλήθεια ότι σήμερα έχουμε μία Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν χώρες που έχουν το ευρώ και άλλες που δεν το έχουν, άλλες που είναι μέλη της Σένγκεν και κάποιες που δεν είναι. Οι 25 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Δεν πρέπει όλα αυτά να τρομάζουν, αλλά καθιστούν πιο δύσκολη την διάκριση του ποιος ανήκει πού. Υπάρχει, κατά συνέπεια, έλλειμμα διαφάνειας. Το ευρώ, ως σχέδιο συνοχής, αποτελεί σημαντική πρόοδο για την Ευρωζώνη και για την Γερμανία, αλλά και τον πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της Ευρώπης», τόνισε.