Αμετάβλητο στο 11,75% διατήρησε το βασικό της επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (NBS), έπειτα από τη σχετική απόφαση που έλαβε το εκτελεστικό συμβούλιό της.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νομισματική πολιτική που ασκείται θα διασφαλίσει τη διαμόρφωση του ετήσιου πληθωρισμού σε επίπεδα εντός του προβλεπόμενου στόχου του 4%.

Το εκτελεστικό συμβούλιο χαρακτηρίζει θετικές τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων και την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, που οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των εξαγωγών.