Η άντληση μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα για κάλυψη της κεφαλαιακής επάρκειας του κράτους, μελετάται από την κυβέρνηση ως το επικρατέστερο σενάριο προκειμένου η κυβέρνηση να καλύψει τις ανάγκες της κατά τον τρέχοντα μήνα. 

Η Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τους τελευταίους μήνες αυξημένα έσοδα, που αγγίζουν τα 230 εκατομμύρια ευρώ, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του αυξημένου επιτοκίου το οποίο είχε επιβληθεί στη Λαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άντλησης Ρευστότητας. 

Βάσει νόμου, η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει ως μέρισμα το 80% αυτών των εσόδων.