Στα 400 εκατ. ευρώ είναι το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank, όπως ανέφερ σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της τράπεζας, Ιωάννης Γαμβρίλης. Σύμφωνα με το σχέδιο κεφαλαιακής της ενίσχυσης, από τα 400 εκατ. ευρώ, τα 200 εκατ. ευρώ θα είναι με κοινό μετοχικό κεφάλαιο και τα 199,4 εκατ. ευρώ με μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών προσδιορίζεται στο 0,30 ευρώ, με reverse split 7 προς 1 και έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά.

Σε δηλώσεις που έκανε ο κ. Γαμβρίλης σημειώσε πως «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι απόλυτη και κορυφαία προτεραιότητα για την Attica».