Την ανάγκη για τη δημιουργία μια ανταγωνιστικής, βιώσιμης ελληνικής εταιρείας με ικανό μέγεθος για να προσφέρει στήριξη στον τουρισμό της χώρας επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχιος Βασιλάκης σχολιάζοντας την παράταση της έρευνας για τη συγχώνευση της Aegean  με την Olympic Air.

Σημειώνει επίσης «Ευχαριστούμε τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρόνο και το δυναμικό που αφιέρωσαν και συνεχίζουν να αφιερώνουν στην υπόθεσή μας. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μαζί τους για να πετύχουμε τις απαραίτητες συνέργειες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον καταναλωτή. Άλλωστε η AEGEAN σε ανταπόκριση των αναγκών των καταναλωτών έχει σήμερα ήδη διαμορφώσει το μέσο ναύλο της στο εσωτερικό της χώρας σε επίπεδα 25% χαμηλότερα από εκείνα του 2009 παρά τις υψηλότερες τιμές καύσιμων που επικρατούν».

Οι αντισταθμίσεις οι οποίες συζητούνται με την Επιτροπή είναι εμπιστευτικές, αναφέρει. «Λόγω όμως της έντονης κρίσης και ύφεσης που έχει περιορίσει το εισόδημα των Ελλήνων κατά την τελευταία τετραετία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταξύ των άλλων δεσμεύσεων, η AEGEAN έχει ήδη προτείνει και την διαμόρφωση δεσμευτικού πλαισίου τιμολογιακής πολιτικής για τις επηρεαζόμενες από την συμφωνία διαδρομές εσωτερικού.»

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στη Β’ φάση ενδελεχούς διερεύνησης της συμφωνίας εξαγοράς της Olympic Air από την AEGEAN καθώς οι υπηρεσίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο και στοιχεία για να μπορέσουν να εξετάσουν την πρόταση στο πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας της ελληνικής αγοράς αερομεταφορών αλλά και για να διαπραγματευτούν με την AEGEAN δεσμεύσεις ή αντισταθμίσεις που η εταιρεία έχει ήδη προτείνει ή μπορεί περαιτέρω να προτείνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Η λεγόμενη Β΄ φάση διερεύνησης αναμένεται να ξεκινήσει στις 24 Απριλίου και μπορεί να κρατήσει έως 90 εργάσιμες μέρες χωρίς να είναι απαραίτητη η εξάντληση αυτού του διαστήματος.