Τις παραιτήσεις τους, υπέβαλαν αιφνιδίως, με επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, οι κκ. Χάρης Αχνιώτης και Ανδρέας Μάτσης, όπως μετέδωσε το ραδιόφωνο του ΡΙΚ.

Ως κυριότερος λόγος για την παραίτησή τους προβάλλεται ο διαχρονικός προβληματισμός για τον διακοσμητικό και όχι τον ουσιαστικό -όπως υποστηρίζουν- ρόλο που διαδραματίζει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.

Προ μερικών μηνών, είχε παραιτηθεί και άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας και, δεδομένου ότι ο παυθείς υποδιοικητής Σπύρος Σταυρινάκης δεν μπορεί να ασκήσει πλέον τα καθήκοντά του, παραμένουν ουσιαστικά, μόνο τρία μέλη στο συμβούλιο.