Στην έκδοση έβδομου διατάγματος σε σχέση με την επιβολή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές προχώρησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για διάταγμα με τροποποιήσεις στα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις συναλλαγές και περιέχει διευκρινήσεις σε σχέση με πληρωμές και μεταφορές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Όπως προνοεί: 

1. Επιτρέπεται μεταφορά χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα, προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας. 

2. Επιτρέπεται μεταφορά χρημάτων μέχρι 10.000 ευρώ μηνιαίως ανά νομικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα, προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας. 

3. Επιτρέπεται η χωρίς μετρητά πληρωμή μέχρι 300.000 ευρώ σε λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας. 

Διευκρινίζεται ότι η χαλάρωση των περιορισμών στις χωρίς μετρητά πληρωμές για ποσά μέχρι 300.000 ευρώγίνεται για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές στο εσωτερικό και όχι για να μεταφερθούν κεφάλαια από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο. Επισημαίνεται, ως εκ τούτου η πρόνοια της παραγράφου 3(ι) του Διατάγματος η οποία αναφέρει ότι απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να διευκολύνει την παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.