Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το νέο καθεστώς εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, αφού μεταξύ άλλων προβλέπει απεριόριστες δόσεις για τους μικρο-οφειλέτες και μείωση των προσαυξήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», όσοι χρωστούν έως 5.000 ή 10.000 ευρώ θα αποπληρώσουν την οφειλή ανάλογα με τις δυνατότητές τους, χωρίς ελάχιστο όριο καταβολής.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν τα μέσα να πληρώσουν την υποχρέωση, ενώ, όσοι οφείλουν πάνω από 50.000, ευρώ θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές. Μάλιστα, για τους οφειλέτες άνω των 300.000 ευρώ θα υπάρχει υποχρέωση να προσκομίζουν και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται και μείωση των προσαυξήσεων, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής. Οι εν λόγω μειώσεις θα αρχίζουν από 20%, για όσους καταβάλλουν τα χρέη σε 48 δόσεις, και θα κλιμακώνονται έως και 50% για όσους πληρώσουν τα χρέη τους σε μια δόση.

Το επιτόκιο υπερημερίας και για τις δύο ρυθμίσεις θα διαμορφώνεται στο 8,75%.

Σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατου κυβερνητικού στελέχους στην εφημερίδα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η ρύθμιση να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο προκειμένου να ξεκινήσει το Δημόσιο να εισπράττει έσοδα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού.

Επισημαίνεται ότι στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τις 31/12/2012. Οι υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τη νέα «αρχή» αλλά με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Τέλος, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι από τη ρύθμιση θα εξαιρεθούν όσες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει πτωχευτική διαδικασία και όσες έχουν κατ' επανάληψη ενταχθεί σε άλλες, αλλά σταμάτησαν να πληρώνουν.