Περαιτέρω χαλάρωση στους κεφαλαιακούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν από τις 28 Μαρτίου για να αποτρέψουν την μαζική απόσυρση ρευστού από τους τραπεζικούς οργανισμούς, προβλέπει το όγδοο διάταγμα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές που εξέδωσε το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών το βράδυ της Κυριακής.


Συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις, άτομα μπορούν να μεταφέρουν 3.000 ευρώ κάθε μήνα μεταξύ τραπεζών, από 2.000 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα, ενώ οι εταιρείες θα μπορούν να μεταφέρουν 50.000, από 10.000 ευρώ έως τώρα.

Το διάταγμα προβλέπει, όπως και το προηγούμενο, μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών ύψους 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα. 

Το Διάταγμα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα επτά ημερών.