Την επίτευξη συμφωνίας με την τρόικα επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.
«Εχουμε συμφωνία με την τρόικα», δήλωσε προσερχόμενος στο συνέδριο του Economist. 

Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στη συμφωνία και κατά την ομιλία του στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σημειώνοντας ότι αναμένεται χωρίς πρόβλημα η εκταμίευση των επόμενων δόσεων. 

Εξέφρασε παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας. «Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Απαιτείται υπομονή και νηφαλιότητα. Η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται ραγδαία. Οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.

Μείζον στόχος, όπως είπε, «είναι να αποκτήσουμε πρωτογενές πλεόνασμα από φέτος ούτως ώστε να ζητήσουμε ενεργοποίηση της ρήτρας που συμφωνήθηκε στο Eurogroup για δραστική μείωση του δημόσιου χρέους».

Από την πλευρά του, ξεκινώντας την ομιλία του στο συνέδριο, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «καλά νέα».
Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί η Ευρωπαική Επιτροπή, το ΔΝΤ και η ΕΚΤ εξέδωσαν κοινήανακοίνωση στην οποία αναφέρουν:

«Τα μέλη της τρόικας ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στην Ελλάδα. Η αποστολή έφτασε σε συμφωνία οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών απαραίτητων να εξασφαλίσουν ότι το πρόγραμμα παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων. 
 
Το κλιμάκιο και οι αρχές κατέληξαν πως η οικονομική προοπτική είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από την προηγούμενη αναθεώρηση, με συνεχείς προοπτικές για μια σταδιακή επιστροφή στην ανάπτυξη το 2014, υποστηριζόμενη από χαμηλό πληθωρισμό  και βελτίωση της ευελιξίας των μισθών, ώστε να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι δημοσιονομικές επιδόσεις είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος με την κυβέρνηση να δεσμεύεται να εφαρμόσει πλήρως όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που συμφωνήθηκαν για το 2013-14 που ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί,ανάμεσα σε αυτά την υιοθεσία να παρατείνει την περισυλλογή του φόρου ακινήτου για το 2013 μέσω της ΔΕΗ.

Παραμένει σημαντικό να ανταποκρίνονται άμεσα σε οποιοδήποτε απόκλιση μπορεί να προκύψει. Οι αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στα μέτρα για τη βελτίωση της περισυλλογής των φόρων και των χρεών, μέσω μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση εσόδων, ενισχύοντάς τη με σημαντική αυτονομία, αρμοδιότητες και πόρους, καθώς και την έγκριση περισσότερο αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων προγραμμάτων.

Αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο της αποστολής, δεδομένης της σημασίας της βελτίωσης της είσπραξης των φόρων και της μείωσης της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο ισορροπήμένη και δίκαιη κατανομή της προσαρμογής και να υποστηριχθεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προσαρμογής.

Οι δράσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών όπως οραματίστηκε πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, καθώς οι αρχές έχουν αναλάβει τη δέσμευση να αναπτύξουν μια συνολική στρατηγική του τραπεζικού τομέα που θα ακολουθήσει την ανακεφαλαιοποίηση. 

Το μεγαλύτερο μέρος από τα 50 δις ευρώ που διατίθενται για την ανακεφαλαιοποίηση έχει ήδη εκταμιευθεί από την Ελλάδα και δίδεται σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από το ΤΧΣ ως προκαταβολή για την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η εκτίμηση είναι πως αυτό θα παράσχει επαρκή κεφάλαια ακόμα και κάτω από ένα δυσμενές σενάριο. Αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια και ευρωστία του τραπεζικού συστήματος και των καταθέσεων.

Άλλα σημαντικά πεδία κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης του προγράμματος ήταν η διοικητική μεταρρύθμιση ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών  και να ενδυναμωθεί η ευθύνη με τον εξορθολογισμό των δομών, την ανακατανομή του προσωπικού, μέσω των απολύσεων σε περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων και σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης ανικανότητας, αδικαιολόγητης απουσίας και κακής απόδοσης, ή μέσω του κλεισίματος ή συγχώνευσης δημόσιων φορέων που δεν υπόκεινται στην πρόγραμμα κινητικότητας, απελευθέρωση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και του λιανικού εμπορίου, ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και να αποφευχθεί η συσσώρευση του χρέους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση στα αγγλικά:

«Statement by the European Commission, ECB and IMF on the conclusion of thereview mission in Greece

«Staff teams from the European Commission (EC), European Central Bank (ECB), and International Monetary Fund (IMF) have concluded their review mission to Greece. The mission has reached staff-level agreement with the authorities on the economic and financial policies needed to ensure the program remains on track to achieve its objectives.

The mission and the authorities agreed that the economic outlook is largely unchanged from the previous review, with continued prospects for a gradual return to growth in 2014, supported by inflation well below the euro area average and improved wage flexibility, which are helping to restore the competitiveness of the Greek economy. 

Fiscal performance is on track to meet the program targets, and the government is committed to fully implement all agreed fiscal measures for 2013-14 that are not yet in place, including adoption of legislation to extend collection of the real estate tax through 2013 via the Public Power Company. It remains important to respond promptly to any slippages that may emerge. The authorities have made important progress on measures to improve tax and debt collection, through reforms of the revenue administration to provide it with significantly more autonomy, powers and resources, and adoption of more effective and enforceable installment schemes. This was a major focus of the mission, given the importance of improving tax collection and reducing the scope for evasion and corruption in order to ensure a more balanced and fair distribution of adjustment and to support the achievement of fiscal targets and minimize the need for further adjustment measures.

Actions to fully recapitalize the banking sector as envisioned under the program are nearing completion, and the authorities have undertaken to develop a comprehensive strategy for the banking sector following recapitalization. Most of the €50 billion available under the program for recapitalization has already been disbursed to Greece and injected into each of the four core banks by the HFSF as advances to cover their capital needs. The mission’s assessment is that this will provide adequate capital, even under a significantly adverse scenario. These capital buffers will thus ensure the safety and soundness of the banking system and of its deposits.

Other main areas covered during the review included (i) administrative reform to improve the quality of the public service and strengthen accountability by streamlining its structures, removing positions, and reallocating staff, and through dismissals that are targeted at disciplinary cases and cases of demonstrated incapacity, absenteeism, and poor performance, or that result from closure or mergers of government entities not subject to the mobility scheme; (ii) liberalization of product and service markets including transport and retail trade; (iii) privatization of state-owned assets; and (iv) electricity sector reforms to ensure financial sustainability and avoid the build-up of debt. The mission also discussed with the authorities progress in strengthening the social safety net, including through targeted employment and training programs supported by the EU, pilot programs to extend unemployment benefits and provide minimum income support, a program to provide access to primary health care for the uninsured, and a scheme to reduce the financial burden on indebted low-income households which have been severely affected by the crisis.

The recent steps taken by the authorities suggest that the March milestones are likely to be achieved in the near future and hence the disbursement of the related €2.8bn from the EFSF tranche remaining from the previous Review could be agreed soon by the Euro area Member States.

The mission’s view is that debt sustainability remains on track. Continued full program implementation, together with commitments by Euro Area Member States to consider future initiatives and assistance, if necessary, for achieving a further and credible reduction of the Greek debt-to-GDP ratio when Greece reaches an annual primary surplus, in order to keep debt to the programmed path, should help to ensure the long-term sustainability of Greece’s public debt. 

The Eurogroup and the IMF’s Executive Board are expected to consider approval of the Review in May».