Οι ελληνικές τράπεζες θα πάνε καλά αν πάει καλά και η ελληνική οικονομία, εκτίμησε ο οικονομολόγος της Eurobank, καθηγητής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γκίκας Χαρδούβελης.

Η κρίση στην Ευρωζώνη έδειξε στους πολιτικούς ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν την ένωση χωρίς να έχουν τον σωστό σχεδιασμό, τόνισε. Ένα από τα βασικά στοιχεία της ένωσης είναι η τραπεζική ένωση και αυτό λείπει.

Αναφερόμενος στο θέμα της Κύπρου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του στον τραπεζικό τομέα. Ανέφερε ότι δεν πίστευε ότι είναι οικονομολόγοι αυτοί που σκέφτηκαν το πρώτο σχέδιο. Τώρα υπάρχει φόβος. Κανένας στον νότο της Ευρώπης δεν πιστεύει ότι υπάρχει ασφάλεια καταθέσεων έστω και μέχρι 10.000 ευρώ. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Για τις ελληνικές τράπεζες τόνισε ότι ήταν ηγέτες το 2007 και δανείζονταν πολύ λιγότερα σε σχέση με τις γερμανικές τράπεζες.

Ο κ. Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες ήταν υγιείς πριν την κρίση και τώρα αποκαθιστούν την ευρωστία τους.

Βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι η έγκαιρη υλοποίηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

Υπενθύμισε ότι όταν τελείωσε το PSI, οδήγησε σε ένα σημαντικό κεφαλαιακό χτύπημα στις τράπεζες, καθώς οδήγησε σε απώλεια 32 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες. Οι τράπεζες κατάφεραν όμως να αντέξουν την πίεση.

Σημείωσε ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν η πηγή του προβλήματος όπως σε άλλες χώρες, ενώ το μέγεθος του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα δεν είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, η εξαγορά των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών προστάτευσε τον ελληνικό τραπεζικό τομέα από μια πιθανή μόλυνση.