Με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων κατά 7-10%, την περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενίσχυση της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη θέσπιση ασφαλέστερων και πιο οικολογικών φορτηγών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση θα επιτρέπει την κατασκευή θαλάμων οδήγησης στρογγυλεμένου σχήματος και τη χρήση αεροδυναμικών εκτροπέων στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου. Τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά την αεροδυναμική των οχημάτων, καθιστώντας δυνατή την εξοικονόμηση περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χιλιόμετρα. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7-10% (ή 7,8 τόνων CO2 για το ίδιο φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.). Παράλληλα, θα βελτιωθεί το οπτικό πεδίο του οδηγού και ως εκ τούτου το μέτρο θα συμβάλει στο να σώζεται κάθε χρόνο η ζωή 300 έως 500 ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως πεζοί ή ποδηλάτες.

Τα βασικά σημεία της πρότασης αφορούν ειδικότερα:

-Καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις: Στην ΕΕ, οι μεταφορές εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή για περίπου το 96% των ενεργειακών αναγκών τους . Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων κατά 7-10% θα αποτελέσει πολύ σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Επιπλέον, η πρόταση επιτρέπει πρόσθετο βάρος ειδικά για να καθίσταται δυνατή η χρήση βαρύτερων συσσωρευτών, οι οποίοι απαιτούνται για τα εναλλακτικά συστήματα προώθησης (υβριδικά, ηλεκτρικά) φορτηγών, κυρίως σε αστικό περιβάλλον, και τουριστικών λεωφορείων. Ωστόσο, η ικανότητα φόρτωσης των φορτηγών δεν θα αλλάξει.

-Ενισχυμένη οδική ασφάλεια: Το σημερινό μπροστινό μέρος του θαλάμου σε σχήμα τούβλου μπορεί να αυξήσει τη σοβαρότητα τραυματισμού των χρηστών της οδού σε περίπτωση πρόσκρουσης. Μειώνει επίσης το οπτικό πεδίο του οδηγού στα πλάγια. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ποδηλάτες και τους πεζούς σε διασταυρώσεις. Ένα πιο στρογγυλεμένο σχήμα αυξάνει το οπτικό πεδίο και, σε περίπτωση πρόσκρουσης με μικρή ταχύτητα, συνήθως σε αστικό περιβάλλον, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

-Πλεονεκτήματα για τους μεταφορείς: Η βελτιωμένη αεροδυναμική των οχημάτων θα καταστήσει δυνατή την εξοικονόμηση περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.

-Βιομηχανική ευκαιρία για τους κατασκευαστές οχημάτων: Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και ο κλάδος αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς επενδυτές στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός νέων αεροδυναμικών θαλάμων και οπίσθιων εκτροπέων θα αποτελέσει ευκαιρία για τους κατασκευαστές να αναπτύξουν νέα μοντέλα, γεγονός που θα στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

-Διεξοδικότεροι έλεγχοι και μείωση των ζημιών στις οδούς: Μέχρι το ένα τρίτο των ελεγχόμενων οχημάτων είναι υπερφορτωμένα, προκαλώντας ζημιές στις οδούς και υπονομεύοντας την ασφάλεια. Τα συστήματα ζύγισης επί των οχημάτων που συνδέονται με τον ψηφιακό ταχογράφο και οι σταθμοί ζύγισης εν κινήσει στις κυριότερες οδούς θα συμβάλουν στον διεξοδικότερο έλεγχο από χώρα σε χώρα. Η υπερφόρτωση των φορτηγών σήμερα εκτιμάται ότι κοστίζει στους φορολογούμενους 950 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

-Προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών: Η γραφειοκρατία θα μειωθεί και θα διευκολυνθεί η μεταφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων 45 ποδών μεταξύ πλοίων, οδικών οχημάτων και σιδηροδρόμου.

Η πρόταση αυτή πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πριν αποκτήσει ισχύ νόμου. Τα νέα φορτηγά αναμένεται ότι θα κυκλοφορήσουν έως το 2018-2020.