Ικανοποίηση για το γεγονός ότι επέστρεψαν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις ύψους 19 δισ. εξέφρασε από το βήμα του Economist ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς.

 

Ο κ. Ζανιάς εκτίμσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αναδιαρθρωθεί και έχει βελτιώσει τους ισολογισμούς του, μετά τις απώλειες ύψους 32 δισ., τις οποίες προκάλεσε το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). 

Ο κ. Ζανιάς στάθηκε στην πρόβλεψη της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποκτήσει «δικαιώματα μειοψηφίας» στις τράπεζες, οι οποίες θα καταφέρουν να αντλήσουν το 10% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα και «πλήρη δικαιώματα» στην αντίθετη περίπτωση. 

Επισήμανε ακόμη ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αναλογικά ένα από τα μικρότερα της Ευρωζώνης. Σημείωσε δε ότι «δεν πειράχτηκαν» οι καταθέσεις, παρόλη την κρίση στην οποία περιήλθε ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας.