Το κόστος χρήματος, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το φορολογικό καθεστώς είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς  ο οποίος συμμετείχε σήμερα στο συνέδριο  του Economist.Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα θα καταφέρει να σταθεί γερά στα πόδια της, μόνο όταν ένα επιπλέον 25% του ΑΕΠ μεταφερθεί σε νέες εξαγωγικές δραστηριότητες και η συνολική συνεισφορά της εξωστρέφειας (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών) στο ΑΕΠ εξισωθεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με χρονικό ορίζοντα το 2020, ο οποίος ανέρχεται σε 45%.

Στο πάνελ συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, κ. Poul Thomsen, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυνατότητα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με βάση τις εξαγωγές. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ έκανε παρέμβαση για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών –και όχι μόνο- επιχειρήσεων, με κύριους αποδέκτες τόσο τον κ. Στουρνάρα όσο και τον κ. Thomsen. Αρχικά ο κ. Λακασάς αναφέρθηκε στο σημαντικό επίτευγμα των ελληνικών εξαγωγών και των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας την τελευταία τριετία να αντισταθούν στην οικονομική ύφεση και μάλιστα να αναπτυχθούν με ικανοποιητικό βαθμό μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. 
 Αναφερόμενος στο υψηλό κόστος του χρήματος ο κ. Λακασάς  αναφέρθηκε στην ανάγκη για ειδική πολιτική αναφορικά με το κόστος χρήματος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο η μέση ελληνική επιχείρηση να δανείζεται σήμερα από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα με επιτόκια της τάξης του 8-12%.

Σημείωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, το οποίο μέχρι στιγμής προχωράει με ανησυχητικά αργούς ρυθμούς εξαιτίας της απροθυμίας των ξένων μετόχων, πρέπει να επισπευτεί και να ολοκληρωθεί άμεσα και να δεσμευτεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό για την ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Λακασά, η μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων προκαλεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα στις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ανταγωνίστριές τους στις διεθνείς αγορές, ενώ ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα τις παραγωγικές, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση, έτσι ώστε η επιχείρηση να δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους και κυρίως με χαμηλότερο επιτόκιο.

Αναφορικά με το υψηλό ενεργειακό κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις,  ο κ. Λακασάς τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος πλέον έχει γίνει κυριολεκτικά δυσβάσταχτο, καθώς την τελευταία πενταετία έχει ανατιμηθεί πάνω από 60%, ενώ τον τελευταίο χρόνο – τον δυσκολότερο των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την απασχόληση - η σχετική αύξηση για την ελληνική βιομηχανία ξεπερνάει το 30%. Επιπλέον, πέρα από τη γενικότερη μείωση του ενεργειακού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις, αίτημα του ΣΕΒΕ αποτελεί η υιοθέτηση ειδικής ενεργειακής πολιτικής για τις ενεργοβόρες παραγωγικές βιομηχανίες.

Μιλώντας για το φορολογικό σύστημα τόνισε την ανάγκη για ριζική ανατροπή του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός πιο απλού, δίκαιου και σταθερού πλαισίου φορολογίας, ενός συστήματος που θα στηρίζεται στην καθιέρωση ενός Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή, ένα Flat Tax Rate System.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ επεσήμανε ότι σήμερα η φοροδιαφυγή στην χώρα ξεπερνάει το 30% του εθνικού εισοδήματος (πάνω από 60 δις ευρώ ετησίως) και υφίσταται αδυναμία του κράτους να την ελέγξει μέσα από το χαώδες φορολογικό σύστημα. Ο Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής θα αφορά τόσο τα διανεμημένα, όσο και τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και έναν μοναδικό συντελεστή ΦΠΑ 15%. Ωστόσο, επειδή είθισται η εκάστοτε κυβέρνηση να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δικές της παρεμβάσεις πάνω στο φορολογικό σύστημα της χώρας, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση ότι θα διατηρηθεί για τουλάχιστον μία πενταετία.