Συνεδριάζει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ με θέμα τη μείωση των τιμολογίων προς την  Mediterranean Shipping Company (MSC). Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η έγκριση της τροποποίησης στους όρους σύμβασης μεταξύ ΟΛΠ και MSC ενώ σημειώνεται ότι η εταιρεία MSC  έχει ζητήσει μείωση τιμολογίων σε συνδυασμό με αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων της από την προβλήτα Ι του ΣΕΜΠΟ, την οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Επίσης, θα προσδιοριστεί η ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος του ΟΛΠ προς τους μετόχους για τη χρήση του 2012.