Στα 90 δισ. ευρώ ανέρχονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής». 

Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί, στην ουσία, στην καθυστέρηση αποπληρωμής δύο δόσεων, αλλά περιλαμβάνει και περίπου 55 δισ. ευρώ των «κόκκινων» δανείων, με καθυστέρηση δηλαδή άνω των 90 ημερών..

Στην κατεύθυνση αυτή, ετοιμάζεται η δημιουργία μιας bad bank ανά τράπεζα για τη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού θα προωθηθεί από την τρόικα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης.

Τραπεζίτες εκτιμούν ότι οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες από το «κακό» σενάριο της διατήρησης των συνθηκών ύφεσης θα διαμορφωθούν μεταξύ 5 και 10 δισ. ευρώ, ανάλογα με την έκταση του σεναρίου αυτού. 

Στην bad bank μπορούν να μεταφερθούν προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά και απαιτήσεις ενήμερες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθούν σε προβληματικές. 


Η μονάδα αυτή, που θα είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τράπεζα, θα εφαρμόσει εντατικές εισπρακτικές διαδικασίες, μέσα από ρυθμίσεις, ακόμα και διαγραφές χρέους.