Το 72% έφτασε τους πρώτους 9 μήνες του 2012 η πτώση στα εσώρουχα και 52% η πτώση στις κάλτσες, από 32,3% και 24,4% αντίστοιχα το 2011 λίγω κρίσης σύμφωνα με σχετική μελέτηε της Hellastat.  Η παραγωγή του κλάδου εμφανίζει σημαντικό ρυθμό μείωσης, υποχωρώντας την περίοδο 2005-2011 με 19,1% το έτος.παρουσίασε ο τομέας των εσωρούχων και 14,7% πτώση το χρόνο οι κάλτσες. 

Η οικονομική ύφεση που επικρατεί από τα τέλη του 2008 και τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που λήφθηκαν, έχουν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ψυχολογία των νοικοκυριών, γεγονός που αντανακλάται στη μειωμένη κατανάλωση ειδών ένδυσης το 2011 μεταξύ των οποίων τα εσώρουχα και κάλτσες.

Σύμφωνα με τη Hellastat, πρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα για τις παραγωγικές επιχειρήσεις αποτελεί και ο έντονος ανταγωνισμός που προέρχεται από τις εισαγωγές από χώρες χαμηλού κόστους (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κ.ά.), τάση που επικρατεί πριν από την εκδήλωση της ύφεσης. Προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις αρνητικές αυτές συνθήκες, οι εταιρείες του κλάδου έχουν προβεί σε σημαντικές περικοπές προσωπικού, αλλά και ελαστικές μορφές εργασίας.
Ευνοϊκές προοπτικές για τον κλάδο εντοπίζονται –υπό την προϋπόθεση βέβαια βελτίωσης του οικονομικού κλίματος- στην περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων franchise και σημείων shop in shop (είτε δικών τους είτε εταιρειών λιανικής) σε εμπορικά κέντρα.
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 30 επιχειρήσεων.
Εξαιρουμένης μιας εταιρείας, της οποίας η σημαντική άνοδος προκαλεί ακραίες μεταβολές στο δείγμα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών υποχώρησε το 2011 κατά 15,7%. Η μέση μείωση πωλήσεων ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε -21%.
Το συγκεκριμένο δείγμα εταιρειών σχημάτισε το 2011 λειτουργικές ζημίες ύψους 3,33 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,93 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ οι προ φόρων ζημίες επεκτάθηκαν σημαντικά σε 35,79 εκατ. ευρώ, από 6,34 εκατ. ευρώ το 2010.
Η μέση μείωση ΚΠΦ έφτασε το -56,6%, έναντι -15,4% για την ελληνική οικονομία.
Το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε κατά 2 μονάδες σε 27,2%. Επιπλέον, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε από 4,9% σε 2,3%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αρνητικό (-9,2%).
Λόγω των υψηλών απαιτήσεων και αποθεμάτων των εταιρειών, η γενική ρευστότητα ξεπέρασε το 2,0.
Η υψηλή περίοδος διακράτησης αποθεμάτων (7 μήνες) και είσπραξης απαιτήσεων (8 μήνες) οδήγησαν τον εμπορικό κύκλο στις 252 ημέρες.
Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε χαμηλή, έχοντας βελτιωθεί περαιτέρω σε 0,5 προς 1.
Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το 2011 κατέστη αρνητική (-4,1%).