Μελέτη του Cass Business School του Λονδίνου, δείχνει ότι οι επιλογές μετοχών που βασίζονται στην τύχη, αποφέρουν καλύτερες αποδόσεις από όσες γίνονται βάση προβλέψεων. "Κάναμε μια προσομοίωση με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής που συνίστατο στο να επιλεγεί με τυχαίο τρόπο ένα δείγμα 1.000 μετοχών, κάτι που ισοδυναμεί με μια διαδικασία εκτίμησης των ικανοτήτων ενός χιμπατζή να επενδύει στην αγορά", αναφέρει ένας από τους συντάκτες της μελέτης.

"Σχεδόν όλοι οι 10 εκατομμύρια χιμπατζήδες-διαχειριστές κεφαλαίων είχαν επιδόσεις ποιοτικώς καλύτερες σε σύγκριση με τους σταθμισμένους δείκτες της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης, που χρησιμοποιούνται από πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες" πρόσθεσε.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που αφορούν το διάστημα 1968-2011 και έγινε η διαδικασία τυχαίας επιλογής δέκα εκατομμύρια φορές για κάθε έτος της περιόδου.