Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από την πώληση εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας, όπως μεταδίδει το Reuters. 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,05% και ο δείκτης κάλυψης στις 1,65 φορές. 

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία το επιτόκιο ήταν επίσης 4,05%.