Ο κ. Κ. Αντωνόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Ιντραλότ σημείωσε ότι το πρόβλημα με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ότι έχει γίνει ταμειακή προσέγγιση της όλης ιστορίας. Πρέπει να προσελκύονται στρατηγικοί επενδυτές και όχι short term επενδυτές. Το μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να στραφεί προς την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών. 

Αναφέρθηκε επίσης στον κίνδυνο αποελληνοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, επειδή το υψηλό κόστος δανεισμού οδηγεί τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και επειδή η χρηματοδότηση των εταιρειών είναι πανάκριβη μέσω του Χρηματιστηρίου. 

Επίσης ο διευθύνων σύμβουλος Intralot σημείωσε, ότι τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο αισιόδοξα. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη συγκρατημένη αισιοδοξία, τουλάχιστον όσον αφορά την επιχειρηματικότητα.