Η ΑΧΑ Ασφαλιστική ενισχύει τα αποταμιευτικά/επενδυτικά προγράμματα τύπου Unit Linked (συνδεδεμένα με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων), διαθέτοντας 6 νέα Αμοιβαία Κεφάλαια της AXA Investment Managers και καλύπτοντας κάθε επενδυτικό προφίλ. 

Σύμφωνα με την AXA, στόχος της είναι να προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα υψηλών αποδόσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα, με δυνατότητα διασποράς του κινδύνου και διέξοδο από το καθεστώς επενδύσεων με χαμηλές αποδόσεις. Επιπλέον, η εταιρία επιθυμεί να παρέχει στους πελάτες της ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες επένδυσης και συνεχή ενημέρωση. 
Σημειώνεται ότι η ΑΧΑ Investment Managers είναι ένας από τους κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως. Ιδρύθηκε το 1994, αποτελεί ενεργό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων και ανήκει πλήρως στον όμιλο ΑΧΑ. Αποτελείται από ομάδες εμπειρογνωμόνων στις επενδύσεις που διαχειρίζονται ενεργά περιουσιακά στοιχεία, είναι 15η μεταξύ των 100 κορυφαίων διαχειριστών κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο και διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια ύψους 553,6 δισ. ευρώ (31/12/2012). 


Τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της AXA Investment Managers είναι τα ακόλουθα: 

• Επενδύουν σε περιβάλλον Ευρώ ή Δολαρίου. 
• Αποτιμώνται σε Ευρώ. 
• Δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης σε διεθνείς αγορές. 
• Έχουν έδρα το Λουξεμβούργο. 
• Υποστηρίζονται από ειδικούς στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
• Έχουν ξεκάθαρες και ευέλικτες διαδικασίες επένδυσης από τις εταιρείες διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 
• Έχουν υψηλά ενεργητικά. 
• Έχουν υψηλή διαφάνεια στην παρακολούθησή τους. 

Η ΑΧΑ διαθέτει επιπλέον το AXA Protect της AXA Investment Managers, που πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα με εγγυητή προστασίας την BNP Paribas, όσο και τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Bank.