Τα καθήκοντα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και επιστημονικού διευθυντή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ανέλαβε ο καθηγητής Νικόλαος Δ. Φίλιππας.

Ο κ. Φίλιππας είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, και έμφαση σε θέματα όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές, η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική κλπ. Στο παρελθόν, υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου.