Περίοδο χάριτος 60 ημερών, αρχής γενομένης από σήμερα, προβλέπει οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου προς τις εμπορικές Τράπεζες, για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους.

Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει: 

- Οι δανειολήπτες δεν θα τυγχάνουν του ιδίου χειρισμού, όπως οι άλλοι δανειολήπτες με μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι οι λογαριασμοί αυτών των δανειοληπτών δεν θα μεταφέρονται στο Τμήμα Ανάκτησης Χρεών και δεν θα λαμβάνονται νομικά μέτρα.

- Επιπλέον χρεώσεις, τόκοι υπερημερίας και υπερβάσεων των εν λόγω δανειοληπτών θα αναστέλλονται άνευ επηρεασμού των συμβατικών τους επιτοκίων, και 

- Θα γίνουν διευθετήσεις ρύθμισης με τους εν λόγω δανειολήπτες για την αναδιάρθρωση των χορηγήσεών τους στη βάση νέας αξιολόγησης τής ικανότητας αποπληρωμής τους.