Σύμβαση ύψους 470 εκατ. δολαρίων με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την κατασκευήτου θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Deir Aamar (Phase II) κοντά στην Τρίπολη υπέγραψε η J&P ΑΒΑΞ στις 12/4/2013. 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 μήνες. 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 590 MW, με δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό αέριο, ελαφρύ και βαρύ πετρέλαιο. Ο σταθμός θα περιλαμβάνει 3 αεριοστρόβιλους, 3 λέβητες και έναν ατμοστρόβιλο, καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές στη θάλασσα και στην ξηρά.