Την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” ΛΙΜΙΤΕΔ»,που ελέγχει το νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στην Πάφο Κύπρου, σε βασικούς συνεργάτες ιατρούς του Νοσοκομείου ανακοίνωσε το Υγεία. 

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραιτήτων εγκρίσεων από τη χρηματοδότρια τράπεζα των αγοραστών, οπότε η εταιρία θα προβεί σε αναλυτική ανακοίνωση.