Το ποσό των 3,349 δισ. ευρώ άντλησε το γερμανικό δημόσιο από τη δημοπρασία ομολόγων 10ετούς διάρκειας.


Το επιτόκιο υποχώρησε σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, στο 1,28% έναντι 1,26% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. 
Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,6 παραμένοντας αμετάβλητος.