Το ποσό των 1,750 δισ. ευρώ άντλησε συνολικά το πορτογαλικό δημόσιο, από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης και 12μηνης διάρκειας.


Ειδικότερα, η Πορτογαλία άντλησε 1,5 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια 12μηνης διάρκειας. Στο 1,3943% το επιτόκιο, από 1,277% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Παράλληλα άντλησε 250 εκατ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια 3μηνης διάρκειας.  Στο 0,743% το επιτόκιο, από 0,757%.