Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια της ευρωζώνης, στην εξαμηνιαία έκθεσή του για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Το ΔΝΤ κάνει λόγο για ανησυχητικές ενδείξεις αδυναμίας που παραμένουν στην «περιφέρεια» της ευρωζώνης που εκτείνεται από την Κύπρο μέχρι την Ισπανία.

«Πολλές από τις τράπεζες της περιφέρειας της ευρωζώνης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος χρηματοδότησης, επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους και πενιχρά κέρδη» αναφέρει ο διεθνής οικονομικός οργανισμός

Η κρίση της Κύπρου επιδείνωσε την κατάσταση αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών της περιφέρειας και υποκινώντας ένα «κίνημα πώλησης» των τραπεζικών μετοχών σε ολόκληρη την ευρωζώνη, σημειώνει το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ εκφράζει επίσης ανησυχία για την ευρωστία ορισμένων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, λόγω των χρεών που είχαν συσσωρεύσει πριν από την κρίση, ιδίως στην Ιρλανδία και την Ισπανία. «Η υπερχρέωση των επιχειρήσεων της περιφέρειας που είναι ενταγμένες στο Χρηματιστήριο είναι σημαντική» και ιδιαίτερα προβληματική καθώς παρατηρείται μέσα σε ένα πλαίσιο «αδύναμης ανάπτυξης» ή και ύφεσης, τονίζεται στην έκθεση.

Για το ζήτημα του χρέους των κρατών, το Ταμείο επισημαίνει ότι η δυναμική από το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αρχίσει να περιορίζεται.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 η ΕΚΤ είχε παρουσιάσει αυτό το νέο πρόγραμμα, το αποκαλούμενο ΟΜΤ, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά όμως και μόνο η ύπαρξή του βοήθησε να περιοριστεί το κόστος χρηματοδότησης των χωρών από τις αγορές. «Η δυναμική αυτή θα μπορούσε να αλλάξει» λόγω των πολιτικών εξελίξεων που θα έθεταν σε κίνδυνο την εφαρμογή του προγράμματος, σημειώνει το ΔΝΤ κάνοντας λόγο για την «αβεβαιότητα» που υπάρχει στην Ιταλία μετά τις εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου.