Τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος εντός του 2013 που «θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών όπου απαιτείται» προανήγγειλε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στην ομιλία του στο 9ο ετήσιο φορολογικό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Οι στόχοι της μεταρρύθμισης αυτής τους οποίους αποτύπωσε με την ομιλία του ο κ. Μαυραγάνης είναι οι εξής:

- Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης

- Η επίτευξη δημοσιονομικής σταθερότητας και επαναφορά της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά

- Η αναμόρφωση της φορολογικής διοίκησης για καλύτερα αποτελέσματα στον ελεγκτικό τομέα

- Η εκτεταμένες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία στην κατεύθυνση της απλοποίησής της και του εκσυγχρονισμού της με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές

- Η αντιμετώπιση του φαινομένου τόσο της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

«Οι προαναφερθείσες δράσεις, οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και εκτελούνται θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών όπου απαιτείται» τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Ο Γ. Μαυραγάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική ελέγχων που ακολουθεί το υπουργείο Οικονομιών για την πάταξης της φοροδιαφυγής. 

Οι κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι ακόλουθες:

1) Πραγματοποιείται έλεγχος σε 1.789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου που συγκεντρώθηκαν στη μονάδα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.

2) Θεσπίστηκαν αυξημένοι στόχοι τόσο στον αριθμό των υποθέσεων όσο και στο μέγεθος αυτών, για την ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, που εξελίσσεται σε ελεγκτικό κέντρο και για τη μονάδα ελέγχου φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου.

3) Ο έλεγχος των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Η τελευταία φάση, ενεργοποίησης των ελέγχων έχει δρομολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.

4) Ο έλεγχος της λίστας «Λαγκάρντ», η οποία περιλαμβάνει 2.062 περιπτώσεις, από το ΣΔΟΕ, ξεκίνησε με την ταυτοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων. Το δεύτερο στάδιο του ανοίγματος των λογαριασμών και της σύγκρισης με τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

5) Οι εταιρείες που υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, ελέγχονται δειγματοληπτικά για την ορθότητα του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές.

6) Στοιχεία για τις εξωχώριες εταιρείες με ακίνητη περιουσία έχουν συγκεντρωθεί για πρώτη φορά και επεξεργάζονται από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων με διενέργεια στοχευμένων ελέγχων. 

Ο έλεγχος αυτών που υπάγονται στις ΔΟΥ Κρανιδίου και Κύμης ανατέθηκε στην μονάδα ελέγχου προσώπων μεγάλου πλούτου. 

Επίσης δόθηκε εντολή στο ΣΔΟΕ να ερευνήσει στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για εξωχώριες στις Βρετανικές Παρθένους νήσους με δραστηριότητα στην Ελλάδα και ήδη το ΣΔΟΕ με επιτόπιες επισκέψεις, όπου ήταν δυνατόν, συγκεντρώνει πληροφορίες, προκειμένου να προχωρήσει στην επεξεργασία τους και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Παράλληλα στο πλαίσιο της αλλαγής του κώδικα φορολογίας εισοδήματος εξετάζονται διατάξεις για την φοροαποφυγή και ειδικές διατάξεις για την φορολόγηση των εταιρειών αυτών στη χώρα πραγματικής διοίκησης κατά το πρότυπο άλλων νομοθεσιών.

7) Στο πλαίσιο της αξιοποίησης περισσοτέρων στοιχείων τρίτων προς όφελος των ελεγκτικών υπηρεσιών, δρομολογείται, μέσα στο 2013, η δημιουργία εφαρμογής αρχείου τραπεζικών λογαριασμών. Το σύστημα αυτό θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση αιτημάτων των ελεγκτικών υπηρεσιών.

8) Συγκεντρώνονται απαραίτητα στοιχεία για τις δαπάνες ώστε να διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις

9) Εκσυγχρονίσθηκε η νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και καταργήθηκε η δυαρχία των νομοθετικών καθεστώτων.

10) Σημαντικές δράσεις για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι σε εξέλιξη, με στόχο να ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο και να προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών, GPS και ιχνηθετών. -