Συμφωνία για την πώληση του συνολικού ποσοστού της (93,27%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania, έναντι ποσού 10,3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς με τον κ. Dorinel Umbrarescu, επικεφαλής επιχειρηματικού ομίλου με κύρια δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών στη Ρουμανία.

Η εν λόγω μεταβίβαση θα υλοποιηθεί αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ATE Bank Romania και η εισφορά αυτών στην Piraeus Bank Romania. H συμφωνία υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.