Στο 7% διαμορφώθηκε η ανεργία στη Ρουμανία το 2012, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INS). Την ίδια χρονιά, ο ρυθμός απασχόλησης για τον ενεργό πληθυσμό (όσους εργάζονταν) που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 59,5%.

Ο ρυθμός της ανεργίας ήταν στο 7%, μειωμένος σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (7,4%), ενώ η ανεργία έπληξε περισσότερο τον ανδρικό πληθυσμό (7,6%), σε σχέση με τον γυναικείο (6,4%). Ο ρυθμός της ανεργίας για τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 15 έως 24 ετών έφθασε στο υψηλότερο του σημείο (22,7%).

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, η ανεργία πλήττει κυρίως όσους έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ποσοστό 7,5%) σε σχέση με όσους έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (5,6%).

Ο ρυθμός απασχόλησης για τον πληθυσμό που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών ήταν 63,8%. Το 2012, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στη Ρουμανία ήταν 9.964.000 άτομα, εκ των οποίων τα 9.263.000 είχαν απασχόληση και τα 701.000 άτομα βρίσκονταν στην ανεργία.