Χωρίς την τιμολόγηση νέων φαρμάκων και την είσοδό τους στην αγορά δεν μπορούν να  στηριχθούν οι φαμρακευτικές και η απασχόληση. Ο ΣΦΕΕ απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην έγκριση νέων φαρμάκων τονίζοντας ότι η φαρμακοβιομηχανία στηρίζει τους στόχους της κυβέρνησης για τον εξορθολογισμό του φαρμακευτικού προϋπολογισμού και εμπράκτως έχει συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια από το 2009.

"H μη έκδοση νέων φαρμάκων έρχεται να προστεθεί σε μία σωρεία προβλημάτων ρευστότητας, λάθος τιμών κλπ. που αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα οποία κάνουν τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών επιχειρήσεών μας σχεδόν αδύνατη" σημειώνεται όπως και ότι η καθυστέρηση επί 2,5 σχεδόν έτη στην αδειοδότηση και τιμολόγηση νέων φαρμάκων, γίνεται κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/105, σύμφωνα με την οποία Δελτία Τιμών με νέα φάρμακα εκδίδονται κάθε 90 μέρες.

Είναι γεγονός ότι η μη έκδοση νέων καινοτόμων φαρμάκων πέρα του σοβαρού αντίκτυπου στους ασθενείς είναι ο πλέον ανασταλτικός παράγοντας για μία ομαλότερη πορεία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων , ενώ δρα εδώ και καιρό αποτρεπτικά για τη διατήρηση της απασχόλησης, των επενδύσεων και κλινικών μελετών στο χώρο μας. Επιπροσθέτως, η κυκλοφορία των νέων καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική αγορά, θα καλύψει σημαντικά θεραπευτικά κενά σοβαρών ασθενειών, σκευάσματα που διατίθενται εδώ και πολύ καιρό στους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.