Ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Βουλγαρία, με 9,4 εκατ. ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις, αναδείχθηκε η Ελλάδα το πρώτο δίμηνο του 2013, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της χώρας. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο (με άμεσες επενδύσεις 7,9 εκατ. ευρώ), η Ρωσία (6,7 εκατ. ευρώ) και η Αυστρία (6,1 εκατ. ευρώ).

Πάντως, βάσει προκαταρκτικών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας καταγράφηκε το ίδιο διάστημα συρρίκνωση 92% των άμεσων ξένων επενδύσεων, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.

Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα 40,3 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2013, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν φθάσει στα 524,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια προκαταρκτικά στοιχεία, την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013 οι άμεσες (βουλγαρικές) επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 6,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αύξηση των 23,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.