Στην πορεία της εταιρείας Φουρλής από την ημέρα εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε   ο πρόεδρος του εισηγμένου ομίλου κ. Βασίλης Φουρλής, στη σημερινή εκδήλωση που έγινε για τη συμπλήρωση 25 ετών του ομίλου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. «Αποτελεί τιμή για την χρηματιστηριακή αγορά η παρουσία της εταιρείας Φουρλής, η οποία στηρίζει όχι μόνο τις προσπάθειες της εξωστρέφειας του ΧΑ, αλλά και τον θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κ. Σωκράτης Λαζαρίδης,  Ο κ. Φουρλής πραγματοποίησε συγκρίσεις οικονομικών επιδόσεων αναφέροντας ότι το 1988 η εταιρεία είχε ίδια κεφάλαια 5 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 13 εκατ. ευρώ και απασχολούσε 174 άτομα. Σήμερα έχει ίδια κεφάλαια 177 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 420 εκατ. ευρώ και απασχολεί 3.500 άτομα σε πέντε χώρες. 
«Η εταιρεία αναπτύχθηκε εδώ και 63 χρόνια σε ένα περιβάλλον όπου το επιχειρήν δεν ετύγχανε ιδιαίτερης αναγνώρισης. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις αντιξοότητες και να προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες της εποχής. Συνδέσαμε τον οικογενειακό χαρακτήρα της εταιρείας με το επαγγελματικό μάνατζμεντ και η ένταξή μας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας μας ώθησε στον εκσυγχρονισμό, στην πειθαρχεία και στη διαφάνεια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φουρλής.