Η Intralot, σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά στη διαγωνιστική διαδικασία πώλησης του 33% τουΟΠΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως προκύπτει και από το σχετικό δελτίο τύπου του Ταμείου.