Εγκρίθηκε η συμφωνία για εξαγορά της Millennium Βank,   από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, γεγονός που διασφαλίζει την υπερκάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής κατά 10% στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η συμφωνία προβλέπει η μητρική της Millennium, δηλαδή η πορτογαλική τράπεζα BCP, να καταβάλλει 400 εκατ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της ελληνικής θυγατρικής της και θα συμμετάσχει με άλλα 400 εκατ. ευρώ, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. 

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς ανακοίνωσε προ ημερών αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7,33 δισ. ευρώ, με μέγιστο ποσό έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών (Cocos) τα 2 δισ. ευρώ. 
Η ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση, προκειμένου να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα η τράπεζα, είναι 533 εκατ. ευρώ, (το 10% των 5,33 δισ. ευρώ που απομένουν αν η τράπεζα εκδώσει μετατρέψιμα ομολογιακά ως το μέγιστο ποσό των 2 δισ. ευρώ).
Ηδη έχει συμφωνηθεί η συμμετοχή της Societe General στην αύξηση με ποσό ύψους 170 εκατ. ευρώ ( μέσω της συμφωνίας για απόκτηση της Γενικής Τράπεζας), οπότε μαζί με τα 400 εκατ. ευρώ που θα καταβάλει η BCP, έχουν εξασφαλιστεί τα 570 εκατ. ευρώ,  και υπερκαλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο 10% (533 εκατ.) .