Αναβολή δόθηκε από  το ΤΑΙΠΕΔ στην προθεσμία κατάθεσης  δεσμευτικών προσφορών στο διαγωνισμό για την πώληση του ομίλου ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ.Ως νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 10η Μαΐου.

Η παράταση ζητήθηκε από τους ίδιους τους επενδυτές.
Επίσης αναφέρεται  ότι έγιναν δεκτά όλα  τα αιτήματα που είχαν τεθεί από τις  ρωσικές  εταιρείες  για κατάπτωση  της εγγυητικής του 20% σε περίπτωση  που δεν εγκρινόταν η πώληση από  τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και για ζητήματα όπως τα χρέη των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών προς τη ΔΕΠΑ