Μεγάλες μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις θα δουν σύντομα οι συνταξιούχοι όσων ταμείων έμειναν εκτός ΕΤΕΑ και μέχρι τώρα δεν είχαν υποστεί «κούρεμα».

Οι συνταξιούχοι των τεσσάρων ταμείων που μετατράπηκαν σε επαγγελματικά ταμεία ΝΠΙΔ, δηλαδή οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΥΕΤ, του ΤΕΑΑΠΑΕ, του ΤΕΑΥΦΕ και του ΤΕΑΠΕΠ θα πάρουν σειρά.

Στις αναλογιστικές μελέτες, σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία», γίνεται λόγος για μειώσεις από 15% ως και 45% ώστε να καταστούν βιώσιμα.

Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσουν το δρόμο του επαγγελματικού ταμείου ασφαλισμένων στην εμπορία τροφίμων όπου η μείωση ήταν 30% για τα ποσά συντάξεων άνω των 100 ευρώ.