Μόνο έξι από τα δώδεκα άτομα που έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τη διαδικασία για διορισμό στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, φαίνεται να έχουν κριθεί από την ΚΤ ότι πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, με αποτέλεσμα η Κεντρική Τράπεζα και η κυβέρνηση να συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν επιπρόσθετα μέλη.  

Από τα δώδεκα άτομα οι τρεις ήταν μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της Τρ. Κύπρου, και αναμένεται να δώσουν την απαραίτητη συνέχεια στο σώμα. Η προσπάθεια εντοπισμού νέων ατόμων προσέκρουσε το σαββατοκύριακο σε αρνητικές απαντήσεις,σύμφωνα με το κυπριακό stockwatch.com.cy. 

Η ΚΤ θεωρεί ότι το ιδεώδες μίνιμουμ μέγεθος του σώματος είναι δεκαπέντε, ώστε να δημιουργηθούν επιτροπές του ΔΣ με διαφορετικά μέλη. 

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η ηγεσία του νέου σχήματος και η επιλογή CEO. Η ΚΤ εκτιμά ότι το νέο σώμα θα πρέπει να επιλέξει τον πρόεδρο και τον CEO της Τράπεζας. 
Στις συζητήσεις που γίνονται για το ΔΣ της Τράπεζας έχει ακουστεί και το όνομα στελέχους ελληνικής τράπεζας που βρίσκεται στην Ελλάδα.
 Το σαββατοκύριακο συνεχίστηκαν οι ζυμώσεις για τη σύσταση του ΔΣ της Τράπεζας, η οποία παραμένει σε διαχείριση από τις 22 Μαρτίου. 
 

Από τα 14 άτομα που πρότεινε αρχικά η κυβέρνηση φαίνεται να εξακολουθούν να ενδιαφέρονται οι εξής πέντε: 

• Ανδρέας Δημητρακόπουλος, λογιστής 
• Γιώργος Θεοχαρίδης, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών CIIM 
• Τάκης Ταουσιάνης, πρώην τραπεζίτης, μέλος του τελευταίου ΔΣ BOCY  
• Κρίστης Χασάπης, αναπληρωτής καθηγητής μακροοικονομίας, Παν. Κύπρου 
• Κώστας Χατζήπαπας, εκπρόσωπος ΕΤΥΚ, μέλος του τελευταίου ΔΣ BOCY  

Από τα δέκα άτομα που προσέγγισε η Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται να συγκλίνουν οι απόψεις της κυβέρνησης για τους εξής: 

• Μιχάλης Ζαννετίδης, επιχειρηματίας 
• Γλαύκος Ιωάννου, επιχειρηματίας 
• Σωτήρης Μαρκίδης, ανώτερος λειτουργός στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
• Σοφοκλής Μιχαηλίδης, πρώην ανώτερος διευθυντής στην ΚΤ 
• Λάμπρος Παπαδόπουλος, πρώην επικεφαλής έρευνας στη Citibank 
• Πανίκος Πούρος, πρώην ΓΔ στη δημόσια υπηρεσία, μέλος τελευταίου ΔΣ BOCY  
• Σαββάκης Σαββίδης, πρώην διευθυντής της Τρ. Αναπτύξεως