Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι η σύμβαση προμήθειας με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, η οποία είχε συμφωνηθεί να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2013, ανανεώθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

Η εταιρεία θα ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 29 Απριλίου 2013. Υπενθυμίζεται ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία παρουσίασε διψήφια αύξηση των πωλήσεων, παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση των αγορών της Δυτικής Ευρώπης. 
Επίσης είχε ισχυρές ταμειακές ροές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού.  
Στόχος της είναι η σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών μέχρι το 2014