Μόνο μία η έγκυρη προσφορά από τις δύo που κατατέθηκαν για την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ αυτή της Emma Delta την κοινοπραξία του Δ. Μελισσανίδη, του τσέχικου fund PPF και του επιχειρηματία Χρ. Κοπελούζου, με το ΤΑΙΠΕΔ να δίνει προθεσμία στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, προκειμένου να βελτιώσει το οικονομικό τίμημα που προσφέρει.

Όπως αναφέρεται, το πρόβλημα εγκυρότητας της προσφοράς της Third Point οφείλεται στο ότι εμπεριέχονται όροι, κάτι που δεν προβλέπεται από τον διαγωνισμό, καθώς οι προσφορές έπρεπε να υποβληθούν χωρίς προϋποθέσεις.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, αφού ελήφθη υπόψη το προσφερόμενο ποσό από την Emma Delta- και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση των χρηματοοικονομικών του συμβούλων, Deutsche Bank και NBG Securities, την αποτίμηση που διενήργησε ο ανεξάρτητος αποτιμητής Duff & Phelps και τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων- ζήτησε από την εταιρεία να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε προθεσμία 48 ωρών στην Emma Delta, προκειμένου να επανέλθει με βελτιωμένη προσφορά και έτσι οι οριστικές αποφάσεις για τον διαγωνισμό αναμένεται να υπάρξουν έως την ερχόμενη Πέμπτη, το αργότερο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το τίμημα που προσέφερε η Emma Delta ήταν της τάξης των 620- 630 εκατ. ευρώ (κάποιοι ομιλούν για 622 εκατ. ευρώ), ενώ το Δημόσιο υπολογίζει στο τελικό ποσό που θα λάβει, και το μέρισμα της χρήσης 2012, της τάξης των 60 εκατ. ευρώ. Επίσης, επισημαίνεται, από τους ίδιους παράγοντες, ότι οι σύμβουλοι του Δημοσίου αποτιμούν την κρατική συμμετοχή στον ΟΠΑΠ σε ποσό μεταξύ 610 και 650 εκατ. ευρώ.

Στο επενδυτικό σχήμα Emma Delta, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Emma Delta Management LtD, κύριοι μέτοχοι είναι οι Jiri Smejc (66,7%) και ο όμιλος Μελισσανίδη (33,3%), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχήμα μετέχει και ο όμιλος Lottomatica. Όσον αφορά στη Third Point (αμερικανικό επενδυτικό σχήμα), η οικονομική προσφορά της κρίθηκε «άκυρη» διότι περιείχε όρους, όπως, μεταξύ άλλων, να υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί να πωλήσει χωρίς χρονικό περιορισμό μετοχές του ΟΠΑΠ.

Αργότερα ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:

"Εξετάστηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σε κοινή συνεδρίαση με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, οι φάκελοι υποψηφιότητας για την απόκτηση ποσοστού 33% της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)», που είχαν υποβάλει οι υποψήφιοι Emma Delta και Third Point στις 17 Απριλίου 2013. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Third Point, καθώς υπέβαλε προσφορά υπό αίρεση, γεγονός που όπως επεσήμαναν οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, δεν επιτρεπόταν από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, αποσφραγίστηκε μόνο η οικονομική προσφορά της Emma Delta, παρουσία εκπροσώπων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΤΑΙΠΕΔ αφού έλαβε υπόψη το προσφερόμενο ποσό, την εισήγηση των χρηματοοικονομικών του συμβούλων Deutsche Bank και NBG Securities, την αποτίμηση που διενήργησε ο ανεξάρτητος αποτιμητής Duff & Phelps και τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ζήτησε από την Emma Delta να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΤΑΙΠΕΔ θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα εντός της εβδομάδος.