Σφήνα στις συζητήσεις Ντυνάν με Metropolitan  μπαίνει το Ιατρικό Αθηνών, απαιτώντας να γνωστοποιηθεί όποια ρύθμιση γίνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Ειδικότερα, αρχικά για την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν  είχαν ενδιαφερθεί τα ιδιωτικά νοσοκομεία Ιασώ, Ιατρικό Αθηνών και Metropolitan.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ντυνάν πλέον είναι «πιο κοντά» με τη διοίκηση του Metropolitan  και διαπραγματεύεται τους όρους της, που μεταξύ άλλων είναι η μείωση του προσωπικού του Ντυνάν κατά τουλάχιστον 200 άτομα από τους συνολικά 1.050 εργαζόμενους και το κούρεμα των μεγάλων υποχρεώσεων ου νοσοκομείου.

Μάλιστα, η διοίκηση του Ντυνάν  αναμένεται να καταθέσει πρόταση στην κυβέρνηση από κοινού με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή ζητώντας "κούρεμα" των οφειλών του Ντυνάν προς τους προμηθευτές αλλά και άλλες διευκολύνσεις ώστε  να επιτευχθεί η συμφωνία πώλησης.
Μέσω της πρότασης θα επιτευχθεί συμψηφισμός οφειλών προς το ΙΚΑ, μείωση των οφειλών στους προμηθευτές, και κούρεμα του δανείου 90 εκ. ευρώ  από την Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου.

Οι συνολικές οφειλές του νοσοκομείου είναι  256,1 εκατ. ευρώ, χρέη και αποτελούνται από δάνεια, ασφαλιστικά Ταμεία, αποδοχές προσωπικού, φόρους, αλλά ακόμη και ληγμένες επιταγές. 

Την ίδια στιγμή, με δηλώσεις του στο www.moneypost.gr  ο κ. Β.Αποστολόπουλος Πρόεδρος του Ιατρικού Αθηνών τονίζει « αν το Ντυνάν δοθεί χαριστικά θα παρέμβουμε. Οποιαδήποτε ρύθμιση γίνει πρέπει να γίνει για όλους και ακολούθως να δοθούν οι προσφορές. Αν γίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις μόνο για έναν υποψήφιο, δημιουργέι αθέμιτο ανταγωνισμό και δεν θα το αφήσουμε έτσι».

Σημειώνει επίσης ότι η πρόταση του  «Ιατρικού» δεν απαιτούσε απολύσεις.
Επίσης υπενθυμίζει ότι πριν δύο χρόνια  είχε δώσει προσφορά για το Ντυνάν 140 εκ. ευρώ όσα ήταν τότε και τα χρέη του που σήμερα έχουν γίνει 256 εκ. ευρώ.

Μ.Πρωτονοταρίου