Την Πέμπτη συνεδριάζει οριστικά το ΤΑΙΠΕΔ για να αποφασίσει επί της νέας προσφοράς που μέχρι τότε θα έχει καταθέσει η μοναδικός πλέον υποψήφιος επενδυτής  η Emma Delta. Οπως ανακοινώθηκε χθες μόνο μία ήταν η έγκυρη προσφορά από τις δύo που κατατέθηκαν για την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ αυτή της Emma Delta την κοινοπραξία του Δ. Μελισσανίδη, του τσέχικου fund PPF και του επιχειρηματία Χρ. Κοπελούζου, και  το ΤΑΙΠΕΔ  έδωσε προθεσμία 48 ωρών στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, προκειμένου να βελτιώσει το οικονομικό τίμημα που προσφέρει.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ:

"Εξετάστηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σε κοινή συνεδρίαση με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, οι φάκελοι υποψηφιότητας για την απόκτηση ποσοστού 33% της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (ΟΠΑΠ Α.Ε.)», που είχαν υποβάλει οι υποψήφιοι Emma Delta και Third Point στις 17 Απριλίου 2013. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της Third Point, καθώς υπέβαλε προσφορά υπό αίρεση, γεγονός που όπως επεσήμαναν οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, δεν επιτρεπόταν από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, αποσφραγίστηκε μόνο η οικονομική προσφορά της Emma Delta, παρουσία εκπροσώπων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΤΑΙΠΕΔ αφού έλαβε υπόψη το προσφερόμενο ποσό, την εισήγηση των χρηματοοικονομικών του συμβούλων Deutsche Bank και NBG Securities, την αποτίμηση που διενήργησε ο ανεξάρτητος αποτιμητής Duff & Phelps και τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ζήτησε από την Emma Delta να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΤΑΙΠΕΔ θα συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα εντός της εβδομάδος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το τίμημα που προσέφερε η Emma Delta ήταν της τάξης των 620- 630 εκατ. ευρώ (κάποιοι ομιλούν για 622 εκατ. ευρώ), ενώ το Δημόσιο υπολογίζει στο τελικό ποσό που θα λάβει, και το μέρισμα της χρήσης 2012, της τάξης των 60 εκατ. ευρώ. 

Στο επενδυτικό σχήμα Emma Delta, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Emma Delta Management LtD, κύριοι μέτοχοι είναι οι Jiri Smejc (66,7%) και ο όμιλος Μελισσανίδη (33,3%), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχήμα μετέχει και ο όμιλος Lottomatica.