Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 7,33 δισ. ευρώ, με τον πρόεδρο Μ. Σάλλα να διαβεβαιώνει ότι θα καλυφθεί ο στόχος του 10% της ΑΜΚ, αφού έχουν συγκεντρωθεί ήδη 570 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τράπεζας, οι κινήσεις στον τραπεζικό χάρτη που υπήρξαν από τη διοίκηση κρίθηκαν ως επιτυχημένες, καθώς, πέραν των οικονομικών μεγεθών, κατάφερε με μεθοδικές κινήσεις Millennium bank και Societe Generale όχι μόνο να διασφαλίσει το 10% αλλά και να υλοποιήσει αμκ χωρίς ομολογιακά μετατρέψιμα σε μετοχές.


Ο στόχος είναι όλη η ανακεφαλαιοποίηση 7,33 δισ. ευρώ να καλυφθεί με ΑΜΚ, δηλαδή για το 10%, 733 εκατ ευρώ.