Δεν θα συμμετέχει στη διοίκηση της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική παρά μόνο σε επίπεδο συμβουλευτικών εταιρειών, διευκρινίζει η Ελλάκτωρ απαντώντας σε ερώτημα του ΧΑ. Σημειώνει παράλληλα ότι το 80% των προνομιούχων μετοχών της πρώτης θα διατεθεί έναντι τιμήματος 1 ευρώ. 

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1585/22.4.2013 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

(α) Για την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, αφού πρώτα μετατραπούν σε προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, το τίμημα είναι 1 ευρώ, και για την απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,992% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚΑΕ, το τίμημα είναι 200.000 ευρώ.
(β) Η επιλογή της ΑΚΤΩΡ, για μη συμμετοχή στη διοίκηση της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ παρά μόνο μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κορμός της συμφωνίας, υλοποιείται με έκδοση προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου. 

γ) Δεδομένου ότι η ΑΚΤΩΡ έχει αναλάβει μόνο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ για την εκτέλεση των έργων της καμία επίπτωση δεν υπάρχει ούτε στο ανεκτέλεστο, αλλά ούτε και στην οικονομική θέση της ΑΚΤΩΡ.