Τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor .

"Η Trastor βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης καλών ακινήτων τα οποία θα εισφερθούν στην εισηγμένη μέσα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου"¨, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας. Σ. Θεοδωρίδης.
Αντίθετα η εταιρία δεν προτίθεται να μετάσχει στο πρόγραμμα sale and lease back των ακινήτων του Δημοσίου καθώς δεν επιδιώκει την ανάπτυξη μέσω δανειακών κεφαλαίων. 
 
Απαντώντας ο κ. Θεοδωρίδης σε σχετική ερώτηση ανέφερε ότι η Trastor δεν ενδιαφέρεται για τραπεζικά ακίνητα για λόγους διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου. Ωστόσο ανέφερε πως θα μπορούσαν ίσως να εισφερθούν στην Τrastor κάποια ακίνητα πελατών της τράπεζας.