Αυξήθηκε το μερίδιο της ελληνικής φέτας επί των ελληνικών γαλλικών εισαγωγών το 2012 και ανήλθε σε 38% από 34% το 2012 ενώ σε αξία οι εισαγωγές ελληνικής φέτας έφτασαν τα 25.820.870 ευρώ  σε σχέση με 22.040.131 ευρώ το 20120.

 Αυτά αναφέρονται σε έρευνα αγοράς του τομέα τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία, του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας  στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε συνέχεια των κυριότερων εξαγωγών λευκών τυριών -τύπου «φέτας», η Δανία βρίσκεται στην δεύτερη θέση με σταδιακή αύξηση σε 9.168.696 ευρώ το 2012 σε σχέση με τα 7.255.737 ευρώ το 2010. Η Ιταλία θεωρείται ο τρίτος σημαντικότερος εξαγωγέας λευκών τυριών -τύπου «φέτας» προς τη Γαλλία με την αξία των εξαγωγών της το 2011 να κυμαίνεται σε 5.035.948 ευρώ ενώ το 2012 διαπιστώνεται μικρή πτώση στα 4.398.724 ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει επίσης προς τη Γαλλία κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα και κασέρι.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας Τελωνείων της Γαλλίας, η αξία εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων στο διάστημα 2010-2012, παρουσιάζει μια αύξηση της τάξεως του 9,46%. Συγκεκριμένα, το 2010 η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 1.059.073.627 ευρώ, το 2011 σε 1.144.372.753 ευρώ και το 2012 σε 1.159.367.380 ευρώ. Οι εισαχθείσες ποσότητες διαμορφώθηκαν σε 277.093.841 τόνους το 2010, 272.216.775 το 2011 και 280.313.402 το 2012, αντίστοιχα.
Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών ειδών προς τη Γαλλία είναι οι: Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Ιρλανδία και Ισπανία.

Ως προς την Ιταλία παρατηρείται αύξηση της αξίας των εξαγωγών της προς τη Γαλλία από το 2010 μέχρι το 2012 της τάξεως του 12,5% (293.325.114 ευρώ το 2010 σε 330.095.733 ευρώ το 2012).