Με  131 εκατ. ευρώ Ίδια Κεφάλαια, μεγάλη άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα, αύξηση καταθέσεων κατά 7%, αύξηση ενεργητικού και κέρδη μετά από φόρους ύψους  17,9 εκατ. ευρώ έκλεισε το   Ά Τρίμηνο του 2013 για τον Όμιλο της Τράπεζας PROBANK.

Με αύξηση ενεργητικού στο Α τρίμηνο του 2013 κατά 2,2%, στα 3,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, αύξηση καταθέσεων κατά 7,2% που εξασφαλίζει τη βάση για αυξημένη ρευστότητα, τα καθαρά ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα  30,2 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 6% σε σχέση με το 2012. Παρά το γεγονός ότι οι καταθέσεις διατηρούνται στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας της Τράπεζας, το κόστος καταθέσεων μειώθηκε, όχι όσο αναμενόταν λόγω των συνθηκών, κατά 0,6%, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας.

Η άμεσα διαθέσιμη ρευστότητα διατηρείται αυξημένη, με ένα λόγο δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, στο 81% σε σχέση με το 91% του περυσινού τριμήνου με τη διατήρηση της συντηρητικής πολιτικής  διαχείρισης των χορηγήσεων, που έφτασαν μετά από προβλέψεις τα  2,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, μειωμένες κατά 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Η PROBANK συνεχίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των πελατών της, με εμπειρία στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 89% των χρηματοδοτήσεών της.

Η συνεχιζόμενη πολιτική μείωσης του κόστους μισθοδοσίας κατά 4% και η συγκράτηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, έφεραν το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα του τριμήνου στα  9,2 εκατ. ευρώ  μειωμένο μόνο κατά 14% από το αντίστοιχο του 2012.

Η θωράκιση του ισολογισμού συνεχίστηκε, αλλά με λιγότερες προβλέψεις τριμήνου για απομειώσεις δανείων, μειωμένες κατά 12,5% στον Όμιλο σε σχέση με πέρυσι και αυτό οδήγησε σε κατά 9,5% μικρότερες ζημιές στα προ φόρων αποτελέσματα, που μετά την επίπτωση του αναβαλλόμενου φόρου δημιουργούν κέρδη ύψους  17,9 εκατ. ευρώ στον Όμιλο και  19,3 εκατ. ευρώ κέρδη στην Τράπεζα.

Με θετικά ίδια κεφάλαια ύψους  131 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά  67,4 εκατ. ευρώ από πέρυσι στον Όμιλο, ενισχυμένη από τη στήριξη των παλαιών μετόχων και νέων επενδυτών που την εμπιστεύτηκαν στην πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού της Κεφαλαίου που έληξε πέρυσι το καλοκαίρι, υψηλή ρευστότητα και απεξάρτηση από οποιαδήποτε αρωγή του ευρωσυστήματος και στήριξη κεφαλαιακής επάρκειας του Δημοσίου, η Τράπεζα PROBANK συνεχίζει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της με τη διάθεση έως τον Απρίλιο του 2013, δύο ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές, το ένα υψηλού επιτοκίου, συνολικού ύψους   221,6 εκατ. ευρώ

Έτσι, συμπληρώνεται το ποσό των  281 εκατ. ευρώ που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποιησή της και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της,  που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να πλεονεκτεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στην άμεση επαφή με τον πελάτη, στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ανεξάρτητη σταθερή διοίκηση και να συνεχίσει να έχει υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, που αποτελεί το κύριο κριτήριο βιωσιμότητας.

Γνωρίζοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον των μετόχων και νέων επενδυτών που επενδύουν σε μια αποτελεσματική και βιώσιμη τράπεζα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των περιστάσεων για την επιβίωση της Τράπεζας, τροποποίησε το άρθρο του καταστατικού της Τράπεζας, που περιόριζε το ανώτερο ποσοστό ιδιοκτησίας μετόχου στο 5%, παρέχοντας στο εξής, τη δυνατότητα στο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκφράζεται έντονα την περίοδο αυτή, να προχωρήσει σε ανάλογη πρόθεση συμμετοχής στην προσπάθεια για την κεφαλαιακή στήριξη της Τράπεζας.  

Με το κύριο θέμα της να παραμένει στη συγκέντρωση κεφαλαίων, μια και η ανακεφαλοποίησή της είναι στην τελική της ευθεία και με την παραδοχή ότι η ανακεφαλαιοποίηση θα είναι επιτυχής, η Τράπεζα, Ανεξάρτητη, Αυτόνομη και Κεφαλαιακά ισχυρή, θα συνεχίσει την πορεία της, σε συνθήκες, που για το 2013 θα βαίνουν βελτιούμενες, βοηθώντας την ανάπτυξη της μέσα από το δίκτυο των 112 καταστημάτων, που καλύπτει την ελληνική αγορά, αναμένοντας και την αναδιάρθρωση των δικτύων των άλλων τραπεζών, που μπορεί να της προσφέρουν χώρο για περαιτέρω επέκταση.