Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης «Caa2» των καταθέσεων και του μη ασφαλισμένου χρέους της Εμπορικής Τράπεζας προχώρησε χθες η Moody’s, διατηρώντας την προοπτική αρνητική.


Η επιβεβαίωση ακολουθεί την εξαγορά της Εμπορικής από την Alpha Bank (αξιολόγηση Caa2) και αντανακλά την εκτίμηση της Moody’s ότι η αξιολόγηση της Εμπορικής θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο με αυτό της μητρικής. 

Ο διεθνής οίκος επισημαίνει ότι η αρνητική προοπτική αντανακλά τα σημαντικά καθοδικά ρίσκα που απορρέουν από τις αρνητικές συνθήκες στην ελληνική αγορά.